1. Bundesliga RC Leipzig vs. BRC I

RC Leipzig - BRC I
06 Apr 2024 - 15:00Stahmelner Str. 218, 04159 Leipzig

Spieltag 10

Referee: Josh Ferreira